فال روزانه : فال امروز ۵ خرداد

به نقل از world01 فال روزانه ۵ خرداد امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: امروز تقریباً برای شما آسان است كه احساسات شخص دیگری را تحقیر كنید، اما اگر خیلی بی‌ملاحظه باشید، احتمالاً خیلی زود با عملی انتقام جویانه

ادامه